Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà thuốc GPP

Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà thuốc GPP

Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì bạn đã biết
Đánh giá bài viết

Thực hành tốt nhà thuốc GPP là tiêu chuẩn quan trọng mà Bộ y tế ban hành và áp dụng trong quá trình hoạt động của các nhà thuốc. Cùng Huy Mai tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này trong bài viết dưới đây nhé!

Thực hành tốt nhà thuốc GPP tiêu chuẩn và quy định cụ thể là gì?

Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì
Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì

Thực hành tốt nhà thuốc GPP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ “Good Pharmacy Practices”. Đây là văn bản bao gồm những quy định, nguyên tắc khi hành nghề tại các cơ sở bán lẻ thuốc (quầy thuốc, nhà thuốc, tủ thuốc trạm y tế,…). Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng thuốc, khuyến khích cộng đồng dùng thuốc hợp lý, hiệu quả và an toàn.

Thực hành tốt nhà thuốc GPP không chỉ là cơ sở giúp nhà thuốc tự đánh giá và cải thiện chất lượng đạt chuẩn của Bộ Y tế. Mà còn là yêu cầu pháp lý bắt buộc để xét duyệt nhà thuốc có được hoạt động hay không.

2. Các tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2018/TT-BYT thì nhà thuốc triển khai áp dụng và đáp ứng tiêu chuẩn GPP đối với nhà thuốc được quy định tại Phụ lục I – 1a kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT, gồm:

 • Tiêu chuẩn về nhân sự;
 • Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật (diện tích, thiết bị bảo quản thuốc, ghi nhãn thuốc…);
 • Các hoạt động như mua thuốc, bán thuốc, bảo quản thuốc, yêu cầu thực hành nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP gồm những gì?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất;
 • Bản kê khai trang thiết bị;
 • Bản kê khai danh sách nhân sự;
 • Bản tự kiểm tra GPP theo danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu).

Trình tự đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt nhà thuốc GPP

 • Nhà thuốc nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên kèm phí Thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính về phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế).
 • Trình tự tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33, Điều 49 Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Khoản 12 Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
 • Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế thành lập Đoàn đánh giá, thông báo cho nhà thuốc về Đoàn đánh giá và dự kiến thời gian đánh giá thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo, Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại nhà thuốc.

Quy trình đánh giá việc đáp ứng và phân loại đáp ứng Thực hành tốt nhà thuốc GPP

 • Bước 1: Đoàn đánh giá công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá, mục đích, nội dung và kế hoạch đánh giá dự kiến tại nhà thuốc;
 • Bước 2: Nhà thuốc trình bày tóm tắt về tổ chức, nhân sự và hoạt động triển khai, áp dụng GPP hoặc nội dung cụ thể theo nội dung của đợt đánh giá;
 • Bước 3: Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế việc triển khai áp dụng GPP tại nhà thuốc theo từng nội dung cụ thể;
 • Bước 4: Đoàn đánh giá họp với nhà thuốc để thông báo về tồn tại phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có); đánh giá mức độ của từng tồn tại; thảo luận với nhà thuốc trong trường hợp nhà thuốc không thống nhất với đánh giá của Đoàn đánh giá đối với từng tồn tại; đánh giá phân loại đáp ứng GPP của nhà thuốc;
 • Bước 5: Lập và ký biên bản.

Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP

Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận nhà thuốc đáp ứng GPP – không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt 90% trên tổng điểm trở lên; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc đánh giá thực tế tại nhà thuốc và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và/hoặc cấp Giấy chứng nhận GPP cho nhà thuốc.

Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận nhà thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt từ 80% đến dưới 90% trên tổng điểm:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế tại cơ sở và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế gửi văn bản yêu cầu nhà thuốc khắc phục, sửa chữa tồn tại được ghi trong biên bản đánh giá;

Trường hợp nhà thuốc có kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế tại cơ sở và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế gửi văn bản yêu cầu nhà thuốc khắc phục, sửa chữa tồn tại được ghi trong biên bản đánh giá.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa, nhà thuốc phải có văn bản thông báo kèm theo các bằng chứng (hồ sơ tài liệu, hình ảnh, video, giấy chứng nhận) chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa tồn tại được ghi trong biên bản đánh giá;

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo khắc phục, Sở Y tế đánh giá kết quả khắc phục của nhà thuốc và kết luận về tình trạng đáp ứng GPP của nhà thuốc:
 • Trường hợp việc khắc phục của nhà thuốc đã đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và/hoặc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng GPP;
 • Trường hợp việc khắc phục của nhà thuốc chưa đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế có văn bản trả lời lý do chưa cấp.

– Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận nhà thuốc mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên hoặc chỉ đạt dưới 80% trên tổng điểm: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế tại nhà thuốc và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế ban hành văn bản thông báo cho nhà thuốc về việc không đáp ứng GPP và chưa cấp giấy chứng nhận.

– Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận GPP, Sở Y tế công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin sau đây:

 • Tên và địa chỉ nhà thuốc;
 • Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, số Chứng chỉ hành nghề dược;
 • Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận GPP (nếu có);
 • Thời hạn hết hiệu lực của việc kiểm tra đáp ứng GPP;
 • Phạm vi hoạt động của nhà thuốc.

Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2018/TT-BYT thì thời gian định kỳ đánh giá việc duy trì đáp ứng GPP tại cơ sở bán lẻ thuốc là 03 năm, kể từ ngày kết thúc lần đánh giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế).

Do đó, Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP có hiệu lực trong thời hạn 03 năm.

Trên đây là những thông tin về Thực hành tốt nhà thuốc GPP là gì? Các tiêu chuẩn đối với nhà thuốc GPP. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng trong ngành Dược giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của nhà thuốc, nâng cao chất lượng quản lý thuốc. Từ đó, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng.

Về tác giả

Thông tin chi tiết

Là CEO - người sáng lập hệ thống nhà thuốc Huy Mai. Hiện cũng đang là cố vấn chuyên môn tại hệ thống Nhà thuốc Huy Mai. Với mục tiêu hướng tới sự phục vụ tận tâm và mang lại niềm tin cho khách hàng, dược sĩ Mai luôn trau dồi kiến thức cũng như lựa chọn những thương hiệu lớn trong và ngoài nước để đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe và thị hiếu cho khách hàng.
Khi cần tư vấn để có sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất thì dược sĩ Mai luôn sẵn sàng trao đổi và tư vấn nhiệt tình để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Dược sĩ Phạm Nguyễn Xuân Mai

Là CEO - người sáng lập hệ thống nhà thuốc Huy Mai. Hiện cũng đang là cố vấn chuyên môn tại hệ thống Nhà thuốc Huy Mai. Với mục tiêu hướng tới sự phục vụ tận tâm và mang lại niềm tin cho khách hàng, dược sĩ Mai luôn trau dồi kiến thức cũng như lựa chọn những thương hiệu lớn trong và ngoài nước để đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe và thị hiếu cho khách hàng. Khi cần tư vấn để có sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất thì dược sĩ Mai luôn sẵn sàng trao đổi và tư vấn nhiệt tình để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Xem bài viết cùng tác giả

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Điền vào các trường bắt buộc để bình luận cùng Huy Mai nha.

rong