Xây Dựng Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc Hiệu Quả

Xây Dựng Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc Hiệu Quả

hợp đồng hợp tác kinh doanh
5/5 - (1 bình chọn)

Xây dựng hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà thuốc sao cho hiệu quả là nỗi lòng của nhiều chủ quầy thuốc. Để hiểu rõ về hợp đồng hợp tác inh doanh cũng như có được phương án xây dựng hợp đồng một cách hiệu quả hãy theo dõi bài viết dưới đây ngay nhé!

Theo đó, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là một loại hợp đồng được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư năm 2020 tại Việt Nam. Theo khoản 14, Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2020, hợp đồng BCC là một thỏa thuận pháp lý giữa các nhà đầu tư với mục tiêu hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận, sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không cần thành lập một tổ chức kinh tế riêng biệt. 

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc là gì?

hợp tác kinh doanh nhà thuốc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà thuốc gọi tắt là hợp đồng BCC

Trong bối cảnh ngành y tế và dược phẩm hiện nay, hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà thuốc có thể được hiểu như một hình thức hợp tác giữa các bên để quản lý và vận hành một nhà thuốc. Các bên có thể là các bác sĩ, dược sĩ, nhà sản xuất hoặc phân phối thuốc, và những đối tác kinh doanh khác. Hợp đồng này thường định rõ các điều kiện, quyền lợi, và trách nhiệm của từng bên, bao gồm cả việc quản lý nhà thuốc, cung cấp, mua bán và quảng cáo thuốc, cũng như việc chia sẻ lợi nhuận và tuân thủ các quy định pháp luật.

Việc ký kết hợp đồng BCC đòi hỏi sự minh bạch và tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự an toàn của bệnh nhân. Nó cũng giúp quản lý hiệu quả nguồn lực và tài chính của doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc có các hình thức nào?

Trong việc thiết lập hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), đối với các nhà đầu tư trong nước, pháp luật tại Việt Nam không yêu cầu một hình thức cụ thể cho hợp đồng này. Do đó, các bên có quyền tự do chọn hình thức hợp đồng, có thể là văn bản, lời nói để triển khai hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức hợp đồng nên được thực hiện một cách cẩn thận và minh bạch để tránh hiểu lầm và tranh chấp trong tương lai.

Đối với hợp đồng BCC giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài, và hợp đồng này được đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, thì nó phải được lập thành văn bản. Điều này có ý nghĩa là hợp đồng BCC trong trường hợp này phải được viết ra một tài liệu văn bản cụ thể, ký kết và lưu giữ như một phần quan trọng của quy trình đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Sự lựa chọn về hình thức hợp đồng nên được thảo luận và ghi chép cẩn thận, và trong trường hợp có sự thay đổi hoặc điều chỉnh, việc cập nhật hợp đồng cũng cần phải được thực hiện bằng văn bản và được ký kết bởi tất cả các bên tham gia. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc bao gồm nội dung gì?

hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà thuốc
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một tài liệu quan trọng xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Nội dung của hợp đồng này thường bao gồm:

Thông tin liên quan đến các bên: 

Ghi rõ tên, địa chỉ và người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên tham gia hợp đồng. Đây là thông tin quan trọng để xác định ai đang tham gia và chịu trách nhiệm trong hợp đồng.

Mục tiêu và phạm vi hoạt động: 

Định rõ mục tiêu của hợp tác kinh doanh và phạm vi hoạt động cụ thể. Điều này bao gồm mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ mà các bên sẽ hợp tác sản xuất hoặc cung cấp.

Đóng góp và phân chia kết quả: 

Xác định những gì mỗi bên sẽ đóng góp vào dự án và cách phân chia lợi nhuận hoặc kết quả hoạt động. Điều này có thể bao gồm vốn đầu tư, nguồn lực, hoặc công việc cụ thể.

Tiến độ và thời gian: 

Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, cũng như bất kỳ tiến độ cụ thể nào phải hoàn thành trong quá trình thực hiện.

Quyền và nghĩa vụ: 

Liệt kê quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng bên trong hợp đồng. Điều này bao gồm quyền kiểm soát và quản lý dự án, cũng như nghĩa vụ cung cấp thông tin và báo cáo.

Sửa đổi và chấm dứt: 

Mô tả các điều kiện và quy định để sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả việc thông báo và thời hạn.

Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng: 

Xác định những hậu quả hoặc trách nhiệm nếu một bên vi phạm hợp đồng.

Phương thức giải quyết tranh chấp: 

Đặc tả cách giải quyết mọi tranh chấp hoặc xung đột mà có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các yếu tố trên là quan trọng để đảm bảo tính rõ ràng và công bằng trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả.

Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Nhà Thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NHÀ THUỐC

     Hôm nay, ngày  [..] tháng [..] năm [..], tại địa chỉ: [ghi rõ địa chỉ], chúng tôi gồm:  

BÊN A:

Trường hợp Bên A là tổ chức                                                  

CÔNG TY [VIẾT ĐẦY ĐỦ, IN HOA]
Mã số thuế:[..]
Trụ sở:[Ghi rõ địa chỉ]
Văn phòng giao dịch (nếu có):[Ghi rõ địa chỉ]
Điện thoại:[..]
Email:[..]
Đại diện bởi:Ông/Bà [Họ và tên]
Chức vụ:[..]
(Theo văn bản phân cấp thẩm quyền/ủy quyền số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

[hoặc]

(Theo Biên bản họp [..] số [..] và Nghị quyết [..] số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..].

Trường hợp Bên A là cá nhân

  1. Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]
  1. Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]

Số điện thoại: [..]

Địa chỉ email: [..]

BÊN B:

Trường hợp Bên B là tổ chức                                                  

CÔNG TY [VIẾT ĐẦY ĐỦ, IN HOA]
Mã số thuế:[..]
Trụ sở:[Ghi rõ địa chỉ]
Văn phòng giao dịch (nếu có):[Ghi rõ địa chỉ]
Điện thoại:[..]
Email:[..]
Đại diện bởi:Ông/Bà [Họ và tên]
Chức vụ:[..]
(Theo văn bản phân cấp thẩm quyền/ủy quyền số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

[hoặc]

(Theo Biên bản họp [..] số [..] và Nghị quyết [..] số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..].

Trường hợp Bên B là cá nhân

  1. Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]
  2.     Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]

Số điện thoại: [..]

Địa chỉ email: [..]

       Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này theo các Điều, Khoản thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HỢP TÁC KINH DOANH

1.1.                             Mục tiêu hợp tác kinh doanh

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành và chia sẻ lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh mở nhà thuốc để kinh doanh các sản phẩm thuốc y tế đã được thỏa thuận [..]

1.2.                             Phạm vi hợp tác kinh doanh

Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh để cùng phát sinh lợi nhuận

1.2.1.    Phạm vi Hợp tác của Bên A

Bên A chịu trách nhiệm:

        Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp theo quy định để xin cấp phép và hoàn tất thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc mơ nhà thuốc;

        Quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh hàng ngày của mặt bằng kinh doanh và cùng Bên B định hướng phát triển kinh doanh;

        [..]

1.2.2. Phạm vi Hợp tác của Bên B

Bên B chịu trách nhiệm:

        Tìm kiếm, đàm phán ký kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng san phẩm, thanh toán hợp đồng với các đối tác;

        Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong phạm vi hợp tác;

        [..]

1.3.          Đầu tư xúc tiến phát triển hoạt động thương mại trong phạm vi hợp tác[…];

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1.         Thời hạn của hợp đồng: là […] ([…] tháng) bắt đầu từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […];

2.2.         Gia hạn hợp đồng: Hết thời hạn trên hai bên có thể thỏa thuận gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết hợp đồng mới tùy vào điều kiện kinh doanh của Hai bên;

ĐIỀU 3: GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1.         Góp vốn

Bên A góp vốn bằng: […].

Bên b góp vốn bằng: […].

3.2.         Phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1. Tỷ lệ phân chia:

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng […] %, Bên B được hưởng  […] % trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước;

3.2.2. Thời điểm chia lợi nhuận: 

Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm.

3.2.3. Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ:

Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như quy định tải Khoản 3.1 Điều 3 của luật này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

ĐIỀU 4: CÁC NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

4.1.         Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4.2.         Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực. 

ĐIỀU 5: BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.1.         Thành viên ban điều hành:

Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm […]. người trong đó Bên A sẽ cử […], Bên B sẽ cử […]. Cụ thể ban điều hành gồm những người có tên sau:

– Ông/bà […]

– Ông/bà  […]

– Ông/bà  […]

– Ông/bà  […]

5.2.         Hình thức biểu quyết của ban điều hành:

Khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất […] thành viên đồng ý;

Việc Biểu quyết phải được lập thành Biên bản chữ ký xác nhận của các Thành viên trong Ban điều hành;

Trụ sở ban điều hành đặt tại:  […]

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1.   Chịu trách nhiệm […];

6.2.   Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thanh toán hợp đồng […];

6.3.   Cung cấp đầy đủ các hoá đơn, chứng từ  liên quan để phục vụ cho công tác hạch toán tài chính quá trình kinh doanh.

6.4.   Được hưởng […] % lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1.         Có trách nhiệm […];

7.2.         Được hưởng […] % lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1.         Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8.2.         Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng […]% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm;

8.3.         Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào  có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

8.4.         Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh;

8.5.         Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng;

8.6.         Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 9:  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

10.1.      Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi Hai bên ký kết theo quy định của pháp luật. Những nội dung thỏa thuận không được ghi nhận trong Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

10.2.      Hai bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

10.3.      Hợp đồng này có [..] ([..]) tờ, [..] ([..]) trang, được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cùng ký tên (điểm chỉ) và/hoặc đóng dấu dưới đây để làm bằng chứng./.

BÊN A

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

BÊN B

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Trên đây là những thông tin liên quan về hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà thuốc mà bất cứ chủ nhà thuốc nào cũng cần phải biết. Nếu có thông tin nào chưa rõ, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0865.248.299 hoặc comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ giải đáp. 

Về tác giả

Thông tin chi tiết

Là CEO - người sáng lập hệ thống nhà thuốc Huy Mai. Hiện cũng đang là cố vấn chuyên môn tại hệ thống Nhà thuốc Huy Mai. Với mục tiêu hướng tới sự phục vụ tận tâm và mang lại niềm tin cho khách hàng, dược sĩ Mai luôn trau dồi kiến thức cũng như lựa chọn những thương hiệu lớn trong và ngoài nước để đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe và thị hiếu cho khách hàng.
Khi cần tư vấn để có sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất thì dược sĩ Mai luôn sẵn sàng trao đổi và tư vấn nhiệt tình để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Dược sĩ Phạm Nguyễn Xuân Mai

Là CEO - người sáng lập hệ thống nhà thuốc Huy Mai. Hiện cũng đang là cố vấn chuyên môn tại hệ thống Nhà thuốc Huy Mai. Với mục tiêu hướng tới sự phục vụ tận tâm và mang lại niềm tin cho khách hàng, dược sĩ Mai luôn trau dồi kiến thức cũng như lựa chọn những thương hiệu lớn trong và ngoài nước để đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe và thị hiếu cho khách hàng. Khi cần tư vấn để có sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất thì dược sĩ Mai luôn sẵn sàng trao đổi và tư vấn nhiệt tình để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Xem bài viết cùng tác giả

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Điền vào các trường bắt buộc để bình luận cùng Huy Mai nha.

rong